de Grady de Horion Charles, Olivier et Nicolas

de Grady de Horion Charles, Olivier et Nicolas

Société Agricole de Grady de Pierpont philippe et fils

Ik ben iets meer dan tien jaar geleden met de biologische landbouw begonnen, met zes hectare. Ik bezit nu zesendertig hectare biologische grond en ik ga nog acht omschakelen. We hebben koelkasten gebouwd waarin ik zes ha biologische wortelen en tien ha biologische aardappelen bewaar; en twee koelkasten voor zeshonderd ton conventionele aardappelen.