Pierre et Olivier Le Maire

Pierre et Olivier Le Maire

Le Maire bio

Onze familiegeschiedenis is al vele jaren nauw verbonden met de landbouwwereld. Onze familie heeft zijn wortels in Haspengouw, waar het land een bepaalde kwaliteit aan onze producten geeft. In 1978 nam Pierre Le Maire de familieboerderij over, die zich toen specialiseerde in het fokken van schapen en het verbouwen van bieten en granen. Vanaf 2000 wedde hij op het omzetten van conventionele gewassen van de boerderij in biologische gewassen om aan de groeiende marktvraag te voldoen.

Vandaag is het Olivier zelf die dit mooie verhaal voortzet. De uitdagingen voor hem zullen talrijk zijn: de biologische wereld blijven ontwikkelen, leven met klimaatverandering en zichzelf voortdurend in vraag stellen om altijd te evolueren...

Contact: https://www.lemairebio.be/