Société du Terroir de Geer

Ontdek onze nieuwe website! Lees op de verschillende pagina’s meer over STG, maak kennis met de boeren van de coöperatie, en ontdek onze producten en de duurzame aanpak waar we naar streven.

Onze missie

STG zet zich in voor de verkoop van verse aardappelen van topkwaliteit, aardappelen die beantwoorden aan de verwachtingen van de consumenten van vandaag en morgen. Om deze missie te doen slagen, begeleiden we de producenten gedurende het hele seizoen. Daarna ontvangen en bewaren we hun aardappelen. En brengen deze tenslotte op de markt. We zorgen voor de tevredenheid van onze klanten door een groot assortiment aan rassen en formaten aan te bieden, en een grote logistieke flexibiliteit.

Onze waarden

Onze coöperatie verenigt een groep boeren die sinds 2000 pioniers zijn op het gebied van de duurzame aardappelteelt. Dit gebeurt via respect en responsabilisering van de producent, en een voortdurende zoektocht naar milieuvriendelijke productie- en opslagmethodes.

We proberen in de eerste plaats een langdurige vertrouwensrelatie met onze klanten op te bouwen.

Duurzaamheid

Bij STG is duurzaamheid veel meer dan een verkoopargument: het is de belangrijkste inspiratiebron en een van de fundamenten van onze coöperatie, die is gebaseerd op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling:

Sociale pijler

In een wereld waarin concurrentie en individualisme wijdverbreid zijn, dromen wij van een groep van 20 boeren waarin de risico's worden gedeeld en de vaardigheden worden gebundeld. Het delen van ervaringen, de vriendelijke werksfeer en een beter evenwicht in de relaties tussen de producent en de verkoopkanalen zijn onuitputtelijke bronnen voor de constante verbetering van onze manier van werken en onze motivatie om de beste producten te telen.

De detailverkoop aan de coöperatie en de diversifiëring van de activiteiten en producten van onze coöperatieleden versterken de verankering van STG met zijn grondgebied.

Ecologische pijler

In het veld: We zijn ons bewust van onze uitzonderlijke streek in het hart van Haspengouw (de vruchtbaarste regio van België), en de bijna mystieke link die we hebben met onze bodem kan alleen maar resulteren in productiemethoden met respect voor de aarde en het milieu. Onze landbouw is gekwalificeerd als GEÏNTEGREERD (GLOBAL GAP-specificaties) en bij sommigen van ons als BIO (BE-BIO-01). We proberen de beste percelen te selecteren, de modernste apparatuur te gebruiken en ons te omringen met de beste adviseurs. Follow-up in het veld van bemesting, irrigatie en ziektebeheer. Samen met het bedrijf Beeodiversity, werken we ook actief mee aan het behoud van de bijen.

Opslag: We besparen op ons elektriciteitsverbruik dankzij de massale inzet van zonnepanelen gekoppeld aan een uniek koelkastbeheer. We streven ernaar om tegen 2030 qua energie 100% zelfvoorzienend te zijn.

Economische pijler

We bundelen onze krachten om een ​​erkende gesprekspartner te worden in het segment van verse kwaliteitsaardappelen. En we streven naar een rechtvaardige verdeling van de marges in de hele sector. We willen dat elke schakel van de keten over de nodige middelen beschikt om te investeren in moderne, innovatieve productiemiddelen die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

Een zeer uitgebreid systeem van margeverdeling tussen producenten helpt ons om de kwaliteit te verbeteren en dekt tegelijkertijd de risico's die inherent zijn aan het zoeken naar oplossingen om aan de vele verwachtingen van onze klanten en van de consument te voldoen.